عکس/ وقتی فرمانده نیروی هوایی ارتش بر روی سرِ یک خلبان آب سرد ریخت

سیاسی

ریختن آب سرد بر روی خلبان، آخرین درس استاد به شاگرد خلبان برای پرهیز از غرور در شغل پر ریسک پرواز است.
طبق رسم نیروی هوایی ارتش از دیرباز تا امروز، هر گاه که یک خلبان برای اولین بار به تنهایی و بدون حضور استاد با هواپیما به پرواز در می‌آمد، بعد از فرود موفقیت آمیز، مافوق روی شاگردش آب سرد می‌ریخت تا از فشار عصبی او بکاهد و این آخرین درس استاد به شاگرد خلبان برای پرهیز از غرور در شغل پر ریسک پرواز است.
در ادامه تصویری از ریختن آب سرد بر روی سر یک خلبان توسط امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» فرمانده نیروی هوایی ارتش را مشاهده می‌کنید.

پاسخ دهید