برای خرید اینترنتی روزنامه با ۵۰ درصد تخفیف قیمت روی جلد می توانید از سایت های زیر اقدام کنید:

 

 وب سایت جار

 www.jaaar.com

جار