ادعای روزنامه دولت: ۷۵ درصد مردم احساس آرامش و آسایش می‌کنند

اجتماعی
ادعای روزنامه دولت: ۷۵ درصد مردم احساس آرامش و آسایش می‌کنند

انتشار نتایج نظرسنجی موسسه استاتیس با واکنش روزنامه ایران مواجه شده است. در پاسخ به ادعاهای مطرح شده توسط این موسسه، مثل کاهش محبوبیت رئیس جمهور، روزنامه ایران نوشت: نظرسنجی‌های مراکز معتبر افکارسنجی داخلی، از امید به آینده، روشن بودن افق و رضایت نسبی ایرانیان، هم از وضعیت اجتماعی خود و هم از عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها حکایت می‌کند. اما درست در همین شرایط، برخی منتقدان داخلی دولت، با تکیه بر نظرسنجی‌های غیرمعتبر مراکز و مؤسسات غربی، نتایج کاملاً معکوسی را به جامعه مخابره می‌کنند.

رضایتمندی از عملکرد دولت در مقابله با کرونا و درمان

یکی از نخستین برنامه‌های دولت سیزدهم، مقابله با کرونا بود. دولت در این زمینه در رویکرد «تأمین نان و حفظ جان» دو هدف را دنبال می‌کرد، بهبود وضعیت اقتصادی و مهار ویروس کرونا در کشور. در ابتدای فعالیت دولت، روزانه نزدیک به ۷۰۰ ایرانی جان خود را از دست می‌دادند. اما در یکسالگی دولت سیزدهم، تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در برخی روزها به صفر رسید. در همین راستا، نتایج نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در زمینه مهار ویروس کرونا است. مطابق یافته‌های این مراکز افکارسنجی، بیش از ۸۳ درصد مردم عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با کرونا را «موفق» ارزیابی می‌کنند. ضمن اینکه ۷۴ درصد از مردم نیز اعلام کرده‌اند از وضعیت بهداشت و درمان کشور «رضایت» دارند.

موفقیت دولت در مردمی‌سازی یارانه‌ها

دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی بر کشور تحمیل شد که حتی حامیان دولت قبل نیز مخالف آن بودند. اما در ادامه، وقتی ناکامی‌های این سیاست و فسادها و رانت‌های ناشی از این سیاست غلط اقتصادی مشخص شد، بازهم دولت قبل اراده ای برای حل این مسأله از خود نشان نداد. هرچند برخی سرمایه اجتماعی پایین و عدم امکان بسیج مناسب امکانات را دلیل بی‌عملی دولت قبل می‌دانند، اما به هر صورت، این جراحی تحمیل شده، به دولت سیزدهم سپرده شد. امروز که حدود دو ماه از اجرای این اصلاح اقتصادی می‌گذرد، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد مردم معتقدند که دولت در مردمی‌سازی یارانه‌ها و پرداخت به‌موقع یارانه‌های نقدی جدید، موفق بوده است؛ امری که درستی و اتقان این برنامه اقتصادی دولت را تأیید می‌کند. همچنین مردم، قاچاق مواد غذایی به خارج، احتکار در داخل و کمبود جهانی غذا ناشی از جنگ اوکراین را سه عامل مؤثر بر گرانی مواد غذایی ارزیابی کردند.

رضایت عمومی و شادی در زندگی

یافته‌های نظرسنجی‌های مراکز معتبر داخلی، وضعیت کاملاً متفاوتی در زمینه رضایت عمومی یا شادی ایرانیان در زندگی ارائه می‌کند. برخلاف سیاه‌نمایی مؤسسه‌های خارجی و تکرار آن از سوی برخی غربگرایان داخلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ میانگین نمره شادکامی ۶۴.۴۱ از ۱۰۰ بوده است. در همین رابطه، سنجه‌های «خودم را فردی فعال و تأثیرگذار می‌بینم» با امتیاز ۷۲.۳،  «نسبت به آینده امیدوار هستم» با امتیاز ۶۹.۴، «از زندگی خود لذت می‌برم» با امتیاز ۶۸.۷ و «احساس می‌کنم زندگی ارزشمندی دارم» با نمره ۶۸.۵ از ۱۰۰، نشان می‌دهد که ایرانیان در محدوده انسان‌های شاد قرار دارند.

درعین حال، نتایج یک نظرسنجی درباره «سنجش میزان رضایتمندی عمومی» که در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده است، نشان می‌دهد ۷۵ درصد مردم در سطح زیاد و تا حدی زیاد در زندگی احساس آرامش و آسایش می‌کنند. در این رابطه، ۹۱ درصد در سطح زیاد و تا حدی زیاد از سازگاری و همدلی در خانواده خود رضایت دارند و ۸۰ درصد معتقدند «مردم در کارهای خیر شرکت کرده و به یکدیگر کمک می‌کنند.» حدود ۷۶ درصد نیز به طور زیاد و تا حدی زیاد معتقدند «مردم در مراسم و مناسبت‌های مذهبی شرکت می‌کنند.» بیش از ۶۵ درصد مردم هم تأکید داشتند مردم در روابط اجتماعی خود با یکدیگر با تحمل و مدارا رفتار می‌کنند و ۷۰ درصد نیز از «تأمین امنیت عمومی» اعلام رضایت کرده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که ایران، همچنان جامعه‌ای پایدار و امیدوار به آینده است، این درحالی است که اگر بنابر صحت نظرسنجی‌های خارجی می‌بود، امروز نمی‌بایست از پایداری و یکپارچگی ایران نشانی باقی مانده باشد.

بازدید اپلیکیشن 49 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

  1. برای من هم اجناس گرانه و خرید بعضی چیزها را کنسل کرده‌ام. اما این منافاتی با احساس آرامشم نداره. معلومه که از یک سال پیش آرامش بیشتری دارم. نکنه آن وضعیت کرونا و قطعی برق یادتان رفته؟

پاسخ دهید