پاپ به خاک افتاد و پای طرف‌های متخاصم جنگ سودان را بوسید

جهان

پاپ کفش رهبران سودان جنوبی را بوسید تا با هم نجنگند.

پاپ فرانسیس ۸۲ ساله که از درد پا نیز رنج می برد، در حرکتی غیر قابل پیش بینی جلوی رهبران مسیحی سودان جنوبی به زمین نشست و کفش آنها را بوسید و از آنها درخواست کرد تا جنگ داخلی به پا نکنند.

پاپ با زانو زدن مقابل رئیس جمهور سودان جنوبی، «سالوا کر»، معاون سابق وی، ریک مچر که رهبر شورشیان شده و نیز ۳ معاون سابق رئیس جمهور در واتیکان از آنها التماس کرد تا با هم صلح کنند.

قبل از جداشدن سودان جنوبی از سودان بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جنگ داخلی کشته و ۱۲ میلیون نفر آواره شدند.

بازدید اپلیکیشن 124 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید