ویدیو: تشویق ایستاده برای صندلی خالی پناهی در کن

فرهنگی

حاضران در سالن نمایش فیلم «سه رخ» در کاخ جشنواره کن ایستاده برای صندلی خالی جعفر پناهی دست زدند . این ویدیو را دنیای تصویر منتشر کرده است.

بازدید اپلیکیشن 149 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید