فیلم | ریختن نقل و نبات بر سر داماد با بیل و فرغون

دیدنی‌ها
فیلم | ریختن نقل و نبات بر سر داماد با بیل و فرغون

در یک آیین سنتی در یک عروسی، برای ریختن نقل و نبات بر سر داماد از بیل و فرغون استفاده می‌شود.

بازدید اپلیکیشن 308 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید