رشوه ۶۰۰ میلیونی معاون برای فرار از بازنشستگی

ورزشی

اظهار نظر مهم نماینده مجلس در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان. به گزارش فارس، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی گفته: سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی این‌ها قابل شناسایی و ردیابی هست. یکی از معاونین وزرا ۶۰۰ میلیون به یک صندوق تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف کند، ولی با پاک کردن یک صندوق درست شدنی نیست و این‌ها قابل ردیابی است.

بازدید اپلیکیشن 141 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید