تماشا کنید؛ ورود مار خالدار به بینی فک دریایی جوان

دیدنی‌ها

عکس منتشرشده توسط گروه تحقیقاتی Hawaiian Monk Seal Research Program نشان می‌دهد یک مار خالدار وارد بینی فک بندری شده است

مشخص نیست چنین اتفاقی چگونه رخ‌ داده است اما می‌گویند در چهل سال اخیر در این منطقه سه چهار باری چنین صحنه‌ای مشاهده شده است.

خوشبختانه گروه عکاسی بلافاصله وارد عمل شده و مار را از دماغ فک جوان بیرون کشیدند.

بازدید اپلیکیشن 270 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.