ویدیو هفت| به معتادان خیابانی کمک کنیم؟

سلامت و زندگی

▪️ پاسخ عباس دیلمی‌زاده ، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره به این پرسش که که آیا باید معتادانی که در خیابان زندگی می کنند و شرایط مناسبی ندارند ، کمک کرد ؟

بازدید اپلیکیشن 40 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید