سیستم ضدیخ بال‌ها و بدنه هواپیمای سقوط کرده مشکل داشت؟

اجتماعی

دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری، روز گذشته گزارش اولیه سانحه سقوط هواپیمای ای تی آر شرکت آسمان را منتشر کرد. در این گزارش در بخش نتیجه گیری گفته شده که تیم کارشناسان بررسی سانحه نمی تواند نتیجه گیری قطعی خود را اعلام کند و نتیجه گیری منوط به بررسی های مضاعف و دقیق تر کارشناسان سانحه خواهد بود.

با این حال آنچه در بخش تحلیل و آنالیز این گزارش آمده را با هم مرور می‌کنیم:

۱- خلبانان تنزل ارتفاع پرواز به ۱۷ هزار پا را مطابق درخواست مرکز کنترل انجام دادند، ولی کاهش مجدد ارتفاع پروازی به ۱۵ و سپس ۱۴ هزار پا خلاف مقررات بوده است.

۲- خلبان اول محدودیت پزشکی برای پرواز داشته است.

۳- خلبان اصلی مجاز به پرواز همزمان با یک کمک خلبان نبوده است.

۴- خلبان می بایست تا بالای فرودگاه با ارتفاع ۱۷ هزار پا پرواز می کرد.

۵- سیستم هشدار یخ زدگی بال ها و بدنه هواپیما به خلبان قابل قبول نبوده و باید در آخرین تعمیرات کلی (چک C) در آبان امسال صورت می گرفته است که این قصور شرکت تعمیراتی قابل چشم پوشی نیست. اگر سیستم ضد یخ بال ها و بدنه هواپیما فعال می شد، امکان کنترل هواپیما محتمل بود.

۶- خلبان دارای محدودیت های پروازی بوده است ولی این محدودیت توسط واحد برنامه ریزی شرکت آسمان در نظر گرفته نشده است.

۷- آرایش فنی این هواپیما به دلیل تحریم شرکت آمریکایی انجام نگرفته با این حال شرکت آسمان بر اساس دستورالعمل کارخانه اقدام به انجام یک راه حل مقطعی یا AMOC کرده است. این راه حل باید به اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری می رسیده که نرسیده است.

۸- خلبان پرواز با اذعان به سقف پوشش ابر ۱۵۰۰۰ پایی در منطقه، در تماس با برج یاسوج قصد خود را ادامه مسیر تا روی فرودگاه براساس طرح تقرب و پرواز به حالت VMC از سمت چپ باند برای فرود بیان کرده است.

۹- پرواز برای کاهش ارتفاع به ۱۷۰۰۰ پایی مجاز شده بوده است ولیکن کرو ابتدا با تنظیم ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا روی خلبان خودکار اقدام به آغاز کاهش ارتفاع کرده و سپس ارتفاع ۱۴۰۰۰ پا را روی اتوپایلوت ست کرده اند و از ارتفاع مجاز شده و ارتفاع ایمن منطقه پایین تر آمده اند.

۱۰- سیستم های هواپیما از جمله موتورها و سیستم یخ زدایی طبق خواست خلبان ها کار می کرده و مشکل فنی تا این لحظه دیده نشده است.

۱۱- کرو در ساعت ۹:۳۱:۱۴ هشدار استال دریافت کرده اند. سرعت هواپیما در این لحظه ۱۱۷ نات و گشتاور موتورها روی ۶۷ درصد بوده است. هواپیما سپس هشدار GPWS دریافت کرده است.

بازدید اپلیکیشن 217 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید