سلفی پلیس ترکیه با فردی که قصد خودکشی داشت

دیدنی‌ها

تصویری تکان دهنده ازمامور پلیس ترکیه درسال ۲۰۱۴ درحال سلفی گرفتن بافردی که ازروی یک پل قصد خودکشی دارد!

به گزارش فارس، چندثانیه بعدازگرفتن سلفی،این فردخود رااز پل به پایین پرت کرد وجانش رااز دست داد.

بازدید اپلیکیشن 142 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.