توطئه بیوتروریستی دشمن از طریق لوازم‌آرایش ارزان

اجتماعی

لوازم آرایشی در نقش ابزار تروریستی. رییس اورژانس کشور گفته دشمن در حوادث بیوتروریستی با ورود مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی ارزان قیمت به کشور بخش وسیعی از مردم را آلوده می‌کند، بسیاری از دارو‌های آزمایشی کشور‌های دیگر به صورت ارزان قیمت در کشور‌های در حال توسعه وارد شده و از این طریق آزمایشات خود را در رابطه با آن دارو انجام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، کولیوند با اشاره به انجام سیاستگذاری‌های لازم برای مقابله با تهدیدات، گفته: سطوح امنیتی کشور با انجام اقدامات لازم در تهدیدات زیستی در حال واکسینه کردن کشور در مقابله با حوادث بیوتروریستی هستند.

بازدید اپلیکیشن 139 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

  1. تو کشور مانیازی به این قرطی بازی ها نیست. پژو پراید سالی12 تا13 هزار نفر راشیرین میکشند. لبنیات پالم دار الودگی هوا مواد غذایی غیر استاندارد استرس خودکشی وملیون ها علتی که مسبب ان مسولان هستند یا با عدم نظارت به انجام آن کمک میکنند

پاسخ دهید