بازرسی ۲ زن فلسطینی توسط ۲ نظامی زن اسرائیلی

جهان

فضای امنیتی در فلسطین اشغالی – خشم اسرائیلی ها و خنده امیدبخش زن فلسطینی.

بازدید اپلیکیشن 139 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.