انجام اولین عمل جراحی در بیمارستان موقت سرپلذهاب

اجتماعی

رئیس اورژانس کشور، از انجام اولین عمل جراحی در بیمارستان موقت سرپلذهاب خبر داد.

به گزارش مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به راه اندازی بیمارستان موقت بانگر در سرپلذهاب افزود: این بیمارستان جدای از بیمارستان های تخریب شده بود و بخش های مختلف بیمارستانی در آن فعال است.
اولین عمل جراحی طی امروز پنج شنبه در این بیمارستان انجام می شود و این بیمارستان از آمادگی خوبی برخوردار است.

بازدید اپلیکیشن 44 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید

توجه: برای ارسال کامنت باید ابتدا از طریق اپلیکیشن ۷صبح ثبت نام کرده باشید و سپس با اکانت ثبت شده به سایت وارد شوید.