برچسب: احمد میدری

مشمول دریافت بسته حمایتی نیستید اگر … مشمول دریافت بسته حمایتی نیستید اگر …
اقتصادی
خبرآنلاین نوشت: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی شاخص های در نظر گرفته شده برای حذف بسته معیشتی را شفاف کرد . وی در این خصوص گفت: ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار بسته حمایتی را دریافت کرده اند و این…