یادداشت محمد تقوی: یک نمایش دلپذیر

تک نگاری

ایران در نمایشى دلپذیر مغلوب اسپانیا شد. مهمترین موضوع انعطاف پذیرى تاکتیکى ایران پس از گل اسپانیا بود که انتقادات درمورد این مشکل که ایران توان حمله کردن ندارد را کاملا مردود کرد. کى روش شخصیتى به تیم ملى ایران داده که در تاریخ فوتبال ایران بى مانند است.در طول بازى سیستم چهار دو سه یک ایران در دفاع به شش چهار صفر تغییر مى کرد. حضور شش مدافع با اضافه شدن طارمى و انصاریفرد و در زمانهایى هم امیرى در کنار چهار مدافع اصلى ایران تمامى فضاها را در یک سوم دفاعى پوشش مى داد. در چنین حالتى نه تنها کناره ها بلکه کانالهاى بین مدافعین مرکزى و کنارى هم کاملا تحت پوشش بازیکنان ایران بود. ابراهیمى و عزت الهى هم با جنگندگى بى امان و با کمک امیرى و آزمون لایه دوم دفاعى در جلو خط دفاعى شش نفره بودند. مورینیو در بازى سال گذشته لیورپول و منچستریونایتد و در خانه لیورپول با همین سیستم به نتیجه مساوى رسید و دیشب این تاکتیک درتیم ملى ایران دلیل اصلى نمایش خوب ایران در زمین بود.

اوج کار ایران را باید پس از گل اسپانیا دانست. پرس در منطقه یک سوم دفاعى اسپانیا و بازپس گیرى توپ در منطقه نزدیک به دروازه حریف کمتر در استراتژى تیمى ایران وجود داشت اما ایران نشان داد که تیم انعطاف پذیرى است که توان تغییرات تاکتیکى را هم دارد. موضوعى که همواره از طرف منتقدان کى روش نقطه ضعف مربیگرى او محسوب مى شد. ایران به هیچ عنوان بازنده این دیدار نبود. بازیکنان ایران با تمامى وجود خود بازى کردند و تنها یک لحظه از اینیستا غافل شدند تا او با پاسى دیدنى کاستا را صاحب توپ کند و گل اسپانیا به دست بیاید. صرف نظر از بازى باکیفیت تمامى بازیکنان ایران نباید درخشش طارمى، امیرى، ابراهیمى و بیرانوند را نادیده بگیریم.

بازدید اپلیکیشن 293 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید