ماجرای واکسیناسیون اتباع چینی در تهران چه بود؟

سلامت و زندگی
video
ماجرای واکسیناسیون اتباع چینی در تهران چه بود؟

رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره تصاویر منتشر شده از واکسیناسیون اتباع چینی در بیمارستان نیکان توضیحاتی داد.

بازدید اپلیکیشن 42 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید