برچسب: کابوس

اثر مثبت کابوس‌های شبانه بر داشتن زندگی بهتر اثر مثبت کابوس‌های شبانه بر داشتن زندگی بهتر
سلامت و زندگی
ترس و کابوس در خواب به مقابله با استرس در زندگی واقعی کمک می کند. این نتیجه گیری با توجه به تحقیقات دانشمندان دانشگاه ژنو انجام شده است. در این تحقیق ۱۸ نفربه صورت داوطلب شرکت نمودند. دانشمندان فعالیت مغز افراد داوطلب را در هنگام خواب مشاهده کردند و دریافتند…