برچسب: پلنگ

حضور ناگهانی یک پلنگ در شهرستان خواف! حضور ناگهانی یک پلنگ در شهرستان خواف!
گوناگون
در رخدادی کم نظیر چند روز قبل راننده بیل مکانیکی در یکی از معادن شهرستان خواف یک پلنگ را بر روی کابین مشاهده کرد و دقایقی با گوشی تلفن همراه خود از این پلنگ تصویر برداری می‌کند....