میترا استاد با اسلحه نجفی به قتل نرسید!

سیاسی
میترا استاد با اسلحه نجفی به قتل نرسید!

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل سابق پرونده محمدعلی نجفی درباره پرونده قتل میترا استاد صحبت‌هایی انجام داد که در ادامه می‌بینید.

بازدید اپلیکیشن 353 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید