دانلود اپلیکیشن هفت صبح

سوءقصد به‌جان معاون فنی مهمترین گمرک کشور

حوادث
سوءقصد به‌جان معاون فنی مهمترین گمرک کشور

ناظر گمرکات استان هرمزگان از انجام پیگیری‌های قضایی و انتظامی برای شفاف شدن موضوع سو قصد به معاون فنی گمرک شهید رجایی خبر داد.

ابوالفضل اکبرپور با اشاره به سو قصد شب گذشته به معاون فنی گمرک شهید رجایی بندرعباس،‌ گفت: متاسفانه برخی افراد سود جو با سو قصد به معاون فنی مهمترین گمرک کشور باعث مجروح شدن وی و بستری شدن این مدیر گمرکی در یکی از بیمارستان های بندرعباس شدند، همچنین ساعاتی قبل عمل جراحی ایشان در اتاق عمل انجام شد.

به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان، اجرای کامل مقررات و همچنین برخورد با سودجویی های فراقانونی طی دو سال گذشته منجر به قطع رانت ها و سوءاستفاده ذی نفعان خاص شده بود که ظاهرا این بار برای نیل به اهداف خود از برخورد فیزیکی و حمله مستقیم به مرزبانان اقتصادی استفاده شده است.

گمرک شهید رجایی در این راستا مکاتبات قانونی لازم را با مراجع قضایی و انتظامی از جمله دادستانی بندرعباس انجام داده و انتظار می رود هرچه سریع ضمن شفاف شدن کلیت ماجرا برخورد قاطع با مسببان این دست وقایع غیرانسانی انجام شود.

بازدید اپلیکیشن 13 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید