عکس | جاسوس بلژیکی مبادله شده با دیپلمات ایرانی

سیاسی
عکس | جاسوس بلژیکی مبادله شده با دیپلمات ایرانی

«اولیویه وند کاستیل» جاسوس بلژیکی است که امروز با وساطت پادشاه عمان آزاد و با دیپلمات کشورمان اسدالله اسدی، مبادله شد

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید