دانلود اپلیکیشن هفت صبح

سه‌سال انتظار برای ثبت عکس دونفره ماه و دماوند

دیدنی‌ها
سه‌سال انتظار برای ثبت عکس دونفره ماه و دماوند

تصویری دیدنی از مقارنه دماوند و ماه را مشاهده می‌کنید که مجید قهرودی عکاس آن برای ثبت کردنش سه سال انتظار کشیده است

بازدید اپلیکیشن 179 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید