سفر هیاتی از طالبان به ایران

سیاسی
سفر هیاتی از طالبان به ایران

وزارت امور مهاجرین دولت طالبان از سفر هیاتی از این وزارت‌خانه برای بررسی مشکلات مهاجران افغان در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، وزارت مهاجرت افغانستان اعلام کرد: هیاتی از وزارت امور مهاجرین، به منظور بررسی مشکلات مهاجران افغان در ایران و بررسی عملکرد امور مهاجرین عازم ایران شدند.

بنابر اعلام این وزارت‌خانه، هیات نام‌برده تحت ریاست مولوی محمد جان خدر خیل، رییس بازرسی داخلی وزارت امور مهاجرین مشکلات مهاجرین در ایران را بررسی وضمن ارزیابی عملکرد کاردارهای امور مهاجرین، از دفاتر آن نیز دیدن می‌کنند.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید