روایتی از دیدار سرلشگر باقری با قالیباف

سیاسی
روایتی از دیدار سرلشگر باقری با قالیباف

روزنامه هفت صبح | جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح روز دوشنبه به دیدار قالیباف رفته بودند. جزئیات نشست آن‌ها در شامگاه این روز، توسط روابط عمومی مجلس منتشر شده است. در بخشی از این نشست، سرلشگر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کرده است که چهار بخش از صحبت‌های او جالب توجه است:

* یک: محمد باقری در ابتدای این نشست به سابقه حضور قالیباف در جبهه اشاره کرده است. قالیباف در طول جنگ، فرماندهی تیپ امام رضا و لشگر نصر را به عهده داشت که عمدتا تشکیل شده از بچه‌های خراسان بود. با این حال خانواده باقری و به طور مشخص حسن باقری، برادر بزرگ محمد که در جنگ به شهادت رسید در حالی که به یکی از تئوریسین‌های نظامی جنگ تبدیل شده بود؛ از بچه‌های تهران بود و ۶ سالی هم از قالیباف بزرگ‌تر بود. خود محمد باقری هم حتی یک سال از قالیباف بزرگتر است.

* دو: او در ادامه، تعریف جالب توجهی از مجلس یازدهم کرده و گفته: «مجالس گذشته نیز اقداماتی را انجام دادند و فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشتند، اما این مجلس خاص که با انتخاب تعداد کثیری از رزمندگان، ایثارگران و افراد مورد اعتماد مردم تشکیل شده، امید و دلگرمی زیادی را در مردم ایجاد کرده تا بسیاری از مسائل بر زمین مانده کشور حل شود.»

* سه: او در ادامه البته انتظارات خود را از این مجلس بیان کرده و با اشاره به قوانینی که از منظر فرماندهان نظامی کشور بااهمیت قلمداد می‌شود به سه مورد اشاره کرده است: قانون به‌کارگیری سلاح مصوب سال ۱۳۷۳ نواقصی دارد که مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است (به طور مشخص در خصوص مسئولیت نیروهای نظامی و انتظامی در زمان استفاده از اسلحه)
قانون استفاده از خانه‌های سازمانی نیاز به اصلاح و توسعه دارد.

* چهار: همچنین قانون خدمت وظیفه عمومی به اصلاحاتی نیاز دارد، زیرا در طول این سال‌ها اکثر محدودیت‌ها برای سربازان در قوانین دیگر رفع شده است و این افراد برای اخذ گواهینامه، وام و اشتغال مشکلی ندارند. این در حالی است که ۷۰۰ هزار نفر سالانه مشمول خدمت وظیفه عمومی می‌شوند، اما تنها نیمی از آن‌ها به خدمت می‌روند.

این سومی از همه مهم‌تر است چرا که قانونی است که به زندگی روزمره مردم و به طور مشخص جوانان پسر اشاره دارد. آیا مجلس یازدهم با یک رئیس نظامی خواهد توانست به سمت اصلاح نظام وظیفه برود؟ آیا نتیجه این اصلاح سربازی حرفه‌ای خواهد بود یا تدابیر سخت‌تری برای مراجعه جوانان به خدمت اندیشیده خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید