دانلود اپلیکیشن هفت صبح

درخواست طالبان از احمد مسعود: تسلیم شو!

جهان
درخواست طالبان از احمد مسعود: تسلیم شو!

سخنگوی طالبان با اشاره به درگیری‌ها در پنجشیر اعلام کرد که «احمد مسعود» با پیشنهاد طالبان مخالفت کرده است در حالی که اگر از درگیری بپرهیزد مانند سایر ولایت‌ها رفتار خواهد شد.

«یوسف احمدی» از سخنگوی طالبان به عربی ۲۱ گفته است که اگر مبارزان پنجشیر از مبارزه دست بکشند مانند سایر ولایت‌ها با آن‌ها مسالمت آمیز رفتار خواهد شد.

وی اظهار داشت که دلیل احمد مسعود برای رد پیشنهاد این گروه این است که وی موقعیت ویژه‌ای دریافت نکرده است، زیرا طالبان آنچه را که به مقامات بقیه ولایت‌ها می‌دهد به او پیشنهاد کرده است.

پیش از این، احمد مسعود گفت که طالبان پیشنهاد اختصاص دو کرسی به مبارزان پنجشیر در دولت را داد و ادامه داد: “ما حتی در مورد این پیشنهاد فکر نکردیم”. یوسف احمدی در مورد سرنوشت پنجشیر نیز گفت: به شرط آنکه آن‌ها از جنگ دست بکشند طالبان با این منطقه و مبارزان مانند دیگر مردم سراسر افغانستان رفتار خواهد کرد. درگیری‌ها بین طالبان افغانستان و نیروهای مبارز در دره پنجشیر ادامه دارد و نیروهای احمد مسعود از پذیرش بازگشت طالبان به قدرت امتناع می‌ورزند.

بازدید اپلیکیشن 50 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید