تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»

سیاسی
تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»

میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، تصاویر «اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی» را که صبح امروز «به دار مجازات آویخته شدند» را منتشر کرد.

تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»

قوه قضائیه منتشر کرد /  تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»

دیدگاهتان را بنویسید