ببینید | نام‌های خانوادگی ما از کجا آمده؟

video
ببینید | نام‌های خانوادگی ما از کجا آمده؟

سوم دی ماه ۱۲۹۷ اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. شناسنامه‌ای که صاحب آن دختری به نام فاطمه بود و صاحب شماره شناسنامه یک شد تا این روز برای همیشه روز ثبت احوال در ایران نام بگیرد.

بازدید اپلیکیشن 82 , بازدید سایت 1

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

پاسخ دهید