ببینید | مراسم عاشورای تهران در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴

فرهنگی
video
ببینید | مراسم عاشورای تهران در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴

ویدیویی قدیمی از تهران را تماشا کنید که در ظهر عاشورای سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ ضبط شده است

بازدید اپلیکیشن 49 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید