ببینید | مخفی کردن گردو زیر کاپوت ماشین

گوناگون
video
ببینید | مخفی کردن گردو زیر کاپوت ماشین

یک زن با مراجعه به مکانیکی اعلام می‌کند که ماشینم صدای عجیبی می‌دهد. با باز کردن کاپوت ماشین متوجه می‌شوند که یک موش گردوهای خود را در این ماشین جاساز کرده است.

بازدید اپلیکیشن 112 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید