ببینید | غول وزنه برداری گرجستان رکورد خودش را زد

ورزشی
video
ببینید | غول وزنه برداری گرجستان رکورد خودش را زد

لاشا تالاخادزه وزنه‌بردار گرجستانی بار دیگر رکورد دسته فوق‌سنگین دنیا را جابجا کرد و وزنه دست نیافتی ۲۲۵ کیلوگرم را در حرکت یک ضرب به صورت غیر رسمی و تمرینات شخصی اش بالای سر برد.

بازدید اپلیکیشن 59 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید