دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببینید | اولین گفتگو با امام زمان قلابی در اصفهان

گوناگون
video
ببینید | اولین گفتگو با امام زمان قلابی در اصفهان

امام زمان قلابی در شهر اصفهان، مردی بود که در آخرین روزهای قبل انتخابات سوار بر اسب در سطح شهر اصفهان تاخت. مرد شیاد اصفهانی که قصد خود را جای امام زمان جا بزند، با توهین به حکومت در سطح شهر اغتشاش ایجاد کرد و در نهایت با حضور به موقع پلیس دستگیر شد.

این مرد در اولین گفتگوی منتشر شده انگیزه خود را از بیان کرد. او در مورد انگیزه خود می گوید: «صبح بود که لباس سبز پوشیدم و با شنل سبز سوار اسب شدم و در شهر اصفهان می تاختم و شعار می دادم.شعار های تند بر علیه حکومت می دادم و با نیروهای پلیس هم درگیر شدم.»

او در ادامه گفت: «شعارهای ضد حکومتی می دادم و داشتم به سمت دروازه قرآن می رفتم.آنجا تجمع زیاد بود. یک نفر روی سمند رفت و با او درگیر شدم و شیشه های سمند را شکستم. این کارها را به قصد براندازی حکومت انجام می دادم و می خواستم کاری کنم که انتخابات انجام نشود.»

مرد شیاد در ادامه افزود :«من ۱۴ سابقه کیفری دارد و اگر خدا قبول کند این پانزدهمین سابقه من است!»

او در آخر گفت:«دور تا دورم را ماموران محاصره کردند و در نهایت دستگیر شدم.»

بازدید اپلیکیشن 136 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید