ببینید | اولین گفتگوی همسر و دختر شهید الداغی

اجتماعی
video
play-sharp-fill
ببینید | اولین گفتگوی همسر و دختر شهید الداغی

همسر و دختر حمیدرضا الداغی در اولین گفتگوی خود اظهار کردند: فیلم درگیری را چند بار ببینید. آیا بی‌تفاوت مثل بقیه رد می‌شدید؟ خودتان را جای حمید بگذارید، آیا چاقو رو که دیدید فرار می‌کردید؟ هر وقت به این نتیجه رسیدید که مثل حمید وارد می‌شدید، آن وقت اسم خودتان را مرد بگذارید.

همچنین مادر و دختری که در حادثه‌ سبزوار حضور داشتند در مصاحبه با برنامه بدون تعارف از فداکاری شهید الداغی می‌گویند: دختر مورد تعرض با چاقو قرار گرفت و این شهید همانند دختر خود با آن رفتار کرد و با آن اوباش درگیر می‌شود و به شهادت می‌رسد.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید