دانلود اپلیکیشن هفت صبح

ببنیید، پیشنهاد تعطیلی در تهران و کرج به خاطر شرایط کرونا

اجتماعی
video
ببنیید، پیشنهاد تعطیلی در تهران و کرج به خاطر شرایط کرونا

رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: پیشنهاد شده است علاوه بر تعطیلی آخر هفته، ۳ روز دیگر به تعطیلی تهران و کرج اضافه شود. در صورت سفر به شهرهای قرمز، ناجا مسافرین را عودت خواهد داد.

بازدید اپلیکیشن 59 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید