بازداشت یک تبعه سوئدی به اتهام جاسوسی

سیاسی
بازداشت یک تبعه سوئدی به اتهام جاسوسی

یک تبعه سوئدی در ایران، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده است. در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است ، متهم سوئدی در سفرهای چندگانه‌ قبلی به ایران، با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار کرده است . وی چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با مأموریت کسب اطلاع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس مجدداً وارد کشور شده است. این بار با تکمیل مستندات؛ هنگام خروج از کشور از سوی سربازان گمنام امام زمان و با حکم مرجع قضایی بازداشت شد. وزارت اطلاعات همچنان به کشورهایی که جاسوس نیابتی به ایران می فرستند هشدار داد در صورت ادامه رویه ی خود واکنش متناسب با آن را دریافت خواهند کرد.

بازدید اپلیکیشن 22 , بازدید سایت 2

پاسخ دهید