دانلود اپلیکیشن هفت صبح

اولین پیروزی معترضان در قزاقستان

جهان
اولین پیروزی معترضان در قزاقستان

نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان از سمت مادام العمر خود به عنوان رئیس کمیته امنیت ملی این کشور استعفا کرد.

آیدوس اوکیبای سخنگوی نظربایف روز یکشنبه اعلام کرد، این اقدام برای کمک به قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام شده است تا بتواند با وضعیت دشوار فعلی و جاری در این کشور کنار آید.

سخنگوی مزبور تاکید کرد که نظربایف همواره با رئیس جمهوری فعلی قزاقستان هم سو و هم طرف بوده است.

درپی افزایش شایعات مبنی بر اینکه نظربایف از ناآرامی ها در قزاقستان حمایت می کند، اوکیبای گفت که وی در حال حاضر در پایتخت به سر می برد و با رئیس جمهوری نشست های مشورتی برگزار می کند. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که قزاقستان در روزهای اخیر صحنه ناآرامی است.

ناآرامی های هفته گذشته در قزاقستان با افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما بلافاصله نظربایف هدف خشم عمومی قرار گرفت. به دنبال بالاگرفتن اعتراض‌ها در دو شهر بزرگ قزاقستان به علت افزایش قیمت سوخت، دولت این کشور استعفا کرد. وزارت کشور قزاقستان اعلام کرد در پی اغتشاشات روزهای اخیر در این کشور بیش از ۵ هزار نفر بازداشت شدند.

بازدید اپلیکیشن 32 , بازدید سایت 1

پاسخ دهید