اولین زن محجبه وارد سنای استرالیا شد

جهان
اولین زن محجبه وارد سنای استرالیا شد

فاطمه پیمان از حزب کارگر استرالیا به عنوان نخستین زن محجبه به مجلس سنای این کشور راه یافت.

پیمان از مهاجران افغان است.

بازدید اپلیکیشن 13 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید