استفتاءِ جدید از رهبر انقلاب درباره کاندیداها

سیاسی
استفتاءِ جدید از رهبر انقلاب درباره کاندیداها

خبرآنلاین: رهبر انقلاب به پرسشی درباره در مورد انتخابات پاسخ دادند.
رهبر انقلاب به این پرسش که در ایام انتخابات جهت شناخت نامزد مناسب، می بایست نواقص، عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر نامزدها برای انتخاب فرد اصلح، جایز است؟ ملاک چیست؟، این گونه پاسخ دادند: در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.

بازدید اپلیکیشن 70 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید