دانلود اپلیکیشن هفت صبح

تولدها به شکل معنی‌داری کاهش یافته است

اجتماعی
تولدها به شکل معنی‌داری کاهش یافته است
براساس اعلام سازمان ثبت احوال، کمترین میزان موالید در سال ۹۷ با ثبت ۱۷ در هزار نفر و بیشترین میزان آن در سال ۶۵ با رقم ۴۳ در هزار نفر بوده است.

آمار تولد در ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، بیشترین میزان موالید تجربه شده در ایران مربوط به سال ۶۵ با رقم ۴۳ در هزار نفر بوده است که با اقدامات انجام شده در سطح ملی در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و کاهش میزان باروری کل در ایران روند میزان ولادت از سال ۷۵ به شکل کاملاً متفاوت درآمده و از مدار نزدیک به ۴۰ به مدار نزدیک به ۲۰ تغییر مکان داده به گونه‌ای که در سال ۹۷ در کمترین مقدار خود بعد از ۱۷ در هزار نفر رسیده است.

اعلام کننده و مستند ثبت ولادت

اعلام رویداد تولد رخ داده در ایران به استناد ماده ۱۲ قانون ثبت احوال برای اعلام کنندگان الزامی است با این حال ثبت رویدادهای اعلام شده به استناد ماده ۱۳ همان قانون منوط به وجود شرایط درج رویداد در دفتر ثبت کل وقایع خواهد بود.

اعلام کننده برای اثبات رخداد رخداد ولادت باید گواهی ولادت صادر شده توسط پزشک یا ماما را ارائه کند یا رخداد ولادت را به تصدیق دو نفر گواه رسانده باشد در مواردی که اعلام کننده مطابق بند ۵ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال متصدی و نماینده مؤسسه‌ای که آنجا سپرده شده است در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور نامه رسمی مرجع مزبور به عنوان مستند ثبت ولادت لحاظ می‌شود.

در هر حال ثبت رویداد ولادت در ایران منوط به اعلام و تصدیق رویداد از سوی اعلام کنندگان قانونی است: پدر یا جد پدری، مادر در صورت غیبت پدر در اولین زمانی که بتواند این کار را انجام دهد، وصی یا قیم یا امین، شخصی که به طور قانونی عهده دار نگهداری طفل است، متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است؛ صاحب رویداد با سن بالاتر از ۱۸ سال و در مواردی خاص که ازدواج پدر و مادر ثبتی نیست با اعلام و امضای هر دو نفر و اگر هر یک از طرفین نباشند پدر یا وکیل قانونی آنها به نمایندگی از وی مکلف به اعلام رویداد به اداره ثبت احوال هستند.

اعلام ولادت از سوی والدین

طی هفت سال اخیر از سال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۴ درصد از ولادت‌ها از سوی مادر یا نماینده قانونی وی اعلام شده‌اند. سهم رویدادهای ولادتی که توسط پدر یا جد پدری اعلام می‌شدند با اندکی افزایش در هفت سال گذشته از ۹۱.۲ درصد در سال ۹۰ به ۹۲.۸ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

در همین سال‌ها سهم رویدادهای اعلام شده توسط مادر از ۴.۸ درصد در سال ۹۰ به ۴.۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

از سوی دیگر در سال گذشته ۹۸.۱ درصد از تولدها به استناد گواهی ولادت و تنها ۱.۳ درصد به گواهی گواهان در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور کشور ضبط شده است.

همچنین ۹۸.۵ درصد از رویدادهای ولادت ضبط شده با گواهی ولادت معادل ۹۶.۷ درصد از کل رویدادهای ثبت شده در بیمارستان رخ داده‌اند. سهم ۱.۳ درصدی از رویدادهای تولد زنده ضبط شده در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور (۱.۴ درصد از رویدادهای مستند به گواهی ولادت ) از سوی مامای رسمی گواهی شده‌اند.

همچنین در ۷ سال اخیر سهم بیشتری از رویدادهای تولد در بیمارستانها رخ داده این سهم از کل ولادت‌های رخ داده از ۹۴.۷ درصد در سال ۹۰ با دو درصد افزایش به ۹۶.۷ درصد در سال ۹۷ رسیده است و سهم تولدهایی که از سوی مامای رسمی وارد شدند با هشت دهم درصد کاهش از حدود ۲.۲ درصد در سال ۹۰ به ۱.۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است.

 

/ آمار تولد در ایران

بازدید اپلیکیشن 63 , بازدید سایت 1

نظرات کاربران

پاسخ دهید