برچسب: گران فروشی

پشت‌پرده فروش کنسروهای ماهی هفت هزار تومانی پشت‌پرده فروش کنسروهای ماهی هفت هزار تومانی
اقتصادی
روزنامه خراسان در شماره امروز خود ماجرای فروش کنسرو ماهی‌تن هفت هزار تومانی را بررسی کرده‌است. آنها می‌نویسد: در جــاده گلبهار، وانت بارهایی که به فروش کنسروماهی مشغولند، به فاصله چند کیلومتری از هم متوقف‌انـد و پلاکاردهای بزرگی روی هر کدام از آن‌ها نصب شده که رویشان این جمله به…