برچسب: پیروزی

روزنامه‌های ورزشی/ پنجه شیر روزنامه‌های ورزشی/ پنجه شیر
ورزشی
ایران ورزشی با تیتر مسلسل آبی به پنجمین برد متوالی استقلال اشاره کرده. این روزنامه برد پرگل قرمزها در بوشهر را با هم با تیتر صید آسان در ساحل آرامش روی جلد برده است. پنجه شیر تیتر انتخابی پیروزی برای برد پرگل پرسپولیس در روز هت تریک علیپور است. این…...