برچسب: واردات

‌عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران چه کشورهایی هستند؟ ‌عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران چه کشورهایی هستند؟
اقتصادی
تصویر تجارت در سال ۹۸ از ۲۰کشور عمده وارداتی و ۲۰کشور عمده صادراتی نشان می‌دهد، مبادی واردات و مقاصد صادراتی ایران نسبت به سال ۹۷ تغییر چندانی نداشته است. به گزارش اقتصادنیوز چین همچنان شریک اول تجارت خارجی ایران و سرلیست مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی است. در صادرات، همسایگان…