برچسب: مرغ

مرغ ۳۰ هزار تومانی بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ ۳۰ هزار تومانی بدون ارز ۴۲۰۰ تومانی
اقتصادی
سرپرست وزارت کشاورزی با بیان این که در صورتی که ارز ۴۲۰۰تومانی از واردات نهادهای تولید مرغ برداشته شود قیمت هر کیلوگرم به حدود ۳۰هزار تومان می‌رسد، گفت: برخی می‌گویند می‌توان بازار را کنترل کرد، اما آیا توانستند بعد از گرانی بنزین بازار راکنترل کنند. به گزارش تسنیم، عباس کشاورز…