برچسب: محمدرضا عیوضی

افشاگری عیوضی درباره صداوسیما افشاگری عیوضی درباره صداوسیما
فرهنگی
بخش مهم صحبتهای محمدرضا عیوضی با خبرآنلاین را برایتان انتخاب کردیم: روابطی که این روزها در صداوسیما وجود دارد، روابطی کاسب‌کارانه است و این قبیل پیشنهادات حتی به خود من نیز شده است! به من نیز گفته‌اند اگر می‌خواهی فلان کارت از صداوسیما پخش شود، این مبلغ پول بده و…