برچسب: قطع یارانه

نماینده مجلس: حذف اشتباهی یارانه کارگران بجای ثروتمندان نماینده مجلس: حذف اشتباهی یارانه کارگران بجای ثروتمندان
اجتماعی
یک عضو فراکسیون ولایی مجلس تاکیدکرد: سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها مسئول حذف یارانه افراد هستند و قصوری که در حذف یارانه نیازمندان به وجود آمده مربوط به این دو سازمان است که باید دقت کافی می کردند. محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر و عضو…