برچسب: فیلم کوتاه

ویدیو/ تسلسل ویدیو/ تسلسل
فرهنگی
تسلسل اسم فیلم کوتاهی است که دوناتو سانسونه آن را ساخته. یک فیلم کوتاه خاص و البته دیدنی....