برچسب: فرار

فکر فرار از خدمت سربازی را تا ۵۱سالگی فراموش کنید فکر فرار از خدمت سربازی را تا ۵۱سالگی فراموش کنید
اجتماعی
سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه می‌گوید متولدان سال ۵۵ به بعد سرباز هستند و یا باید تکلیف نظام‌وظیفه خود را مشخص کنند یا این وضع را تا سن ۵۱سالگی ادامه دهند. سردار موسی کمالی در پاسخ با سوالی مبنی بر اینکه تکلیف افرادی که کِبَر سن دارند و…