برچسب: سفر به مریخ

اولین مریخ‌نورد یک زن است؟ اولین مریخ‌نورد یک زن است؟
دانش و فناوری
آیا اولین مریخ‌نورد یک زن است؟ منتظر دو اتفاق تاریخی در سال ۲۰۲۴ و البته دهه ۲۰۳۰ باشید