برچسب: سد معبر

هزینه تعمیر نمای ساختمان با ‌مستاجر است یا مالک؟ هزینه تعمیر نمای ساختمان با ‌مستاجر است یا مالک؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | این هفته به یک سوال مطرح شده توسط مخاطبین روزنامه و سه سوال مطرح شده توسط مخاطبین سایت دادراه پاسخ خواهیم داد: سوال یک: اگر بخشی از سنگ‌نمای آپارتمان ریزش کرده باشد، هزینه تعمیر آن با کیست؟ فقط با کسانی که مالک واحدهایی در…