برچسب: رادیو

جای خالی رادیوهای خصوصی در ایران جای خالی رادیوهای خصوصی در ایران
اجتماعی
مهرداد خدیر- در کانال مفید «روزنامه نگاری جدید» با نمودار جالبی از نسبت تنوع رسانه ها در ایالات متحده رو به رو شدم. در این نمودار که در «فصل نامۀ آینده پژوهی رسانه» منتشر شده نتیجۀ نظر سنجی «پیو» را می بینیم که نشان می دهد آمریکایی‌ها اخبار را تا…